smarter
Smart Curtein Motor
Smart Curtein Motor

Smart Curtein Motor


494.81

Curtain Motor

ფარდის რელსის ჭკვიანი მოტორის მართვა აპლიკაციით შეგიძლია. პროდუქტი ინტეგრირდება ხმოვან ასისტენტებთან: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, რაც საშუალებას მოგცემს რომ ხმოვანი ბრძანების საფუძველზე აკონტროლო ფარდების მდგომარეობა. ინსტალაცია მარტივია და იგი არ აზიანებს კედელს. მისი მონტაჟი შესაძლებელია, როგორც რემონტამდე ისე რემონტის შემდეგ. მოტორი არის, როგორც მუდმივ კვებაზე, ასევე ელემენტზე.Price
494.81
Seen
398
Share: